Hierta

Lycka är att få jobba med det jag gör. Igår uppmärksammade vi Fritidshemmens dag. Fritidshemmet grundades 1887 av en tjej som hetter Anna Hierta- Retzius.
Hierta - fritidshem